Nauji kunigų skyrimai (2021 m. rugsėjis)
Paskelbta: 2021-09-16 14:26:26

Kunigas Rimantas LANIAUSKAS atleistas iš Pabaisko ir Pašilės parapijų klebono pareigų ir išleistas gydytis.

Kunigas Norbertas MARTINKUS, paliekant kitose iki šiol einamose pareigose, paskirtas Labūnavos parapijos klebonu.

Kunigas Skaidrius KANDRATAVIČIUS atleistas iš Labūnavos parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos vikaru su teise laiminti santuokas bei Vandžiogalos parapijos administratoriumi, apsigyvenant Kaune.

Kunigas Julius GRIGONIS atleistas iš Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Pabaisko ir Pašilės parapijų klebonu.

Kunigas Paulius BYTAUTAS OFM paskirtas Kauno kunigų seminarijos nuodėmklausiu 2021/2022 akademiniams metams.

Kunigas Aldonas GUDAITIS SJ paskirtas Kauno kunigų seminarijos nuodėmklausiu 2021/2022 akademiniams metams.

Kunigas Ramutis JANŠAUSKAS paskirtas Kauno kunigų seminarijos nuodėmklausiu 2021/2022 akademiniams metams.

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune