Artėjančių švenčių proga – palaiminimai sielovados bendradarbiams (2021 12 21)
Paskelbta: 2021-12-22 09:07:32

Nuotraukos – Gedimino Urbono (ir stop kadrai - II ir V)

Šiuo prieššventiniu metu, gruodžio 21-osios popietę, Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo pakviesti sielovados bendradarbiai – kurijos bei jos institucijų, kitų bažnytinių organizacijų darbuotojai – po dvejų metų pertraukos (dėl pandemijos) vėl drauge džiugiai susitiko švęsti Eucharistijos, o vėliau tęsė adventinę popietę arkivyskupijos didžiojoje salėje. Žmonės dėkojo Dievui ir vieni kitiems už šiuos metus, kad galėjo tarnauti Bažnyčioje drauge kurdami, palaikydami bendrumą ir padėdami vieni kitiems.

Eucharistijai vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ bei kunigai, tarnaujantys institucijoje. Patarnavo diakonai Darius Chmieliauskas ir Benas Ulevičius bei seminaristai. Giedojo Giedrė Tallat-Kelpšaitė.

Jau visai artėjant didžio Kalėdų džiaugsmo dienoms, arkivyskupas Kęstutis džiaugsmo temai skyrė ir savo homiliją. Juk Kalėdos, pasak ganytojo, pirmiausia asocijuojasi su džiaugsmu. Tačiau kodėl šiandien, kai pagal įvairius rodiklius gyvename geriausiai, nei kada nors anksčiau, džiaugsmo trūksta?

Arkivyskupas atkreipė dėmesį į džiaugsmingą Evangelijos (Lk 1, 39–45) susitikimą. Jį išgyvena dvi Dievo malonės pripildytos moterys – Elzbieta ir Marija. Jos abi be svarstymų priėmė Dievo slėpinį ir pasitikėjo Juo. Jos tampa pripildytos to, kas yra paties Dievo dovana.

„Kai Dievas paliečia žmogaus širdį, jis nori skubėti dalytis. O dalijimasis kuria bendrystę. Bendrystė – džiaugsmą. Kai tu esi su Dievu, tave apdovanoja dalykais ne iš šio pasaulio. Štai kokia yra džiaugsmo technologija“, – sakė arkivyskupas, šia proga kalbėdamas savo artimiausiems pagalbininkams ir pavadindamas juos „arkivyskupijos jungtinėmis pajėgomis“.

Savo žmones, nuoširdžiai tarnaujančius įvairiausiose sielovados srityse – karitatyvinėje, jaunimo, šeimų, piligrimystės, švietimo, žiniasklaidos bei kitose misijose, šia proga ganytojas paragino tapti „susitikimų vadybininkais“ , tai yra kurti bendrystės oazes, kur galėtų vykti žmogiškieji susitikimai – kur širdis šoktelėtų iš džiaugsmo! Tačiau tam reikia kūrybiškumo ir vaizduotės, ateinančių iš Viešpaties, ir kiekvieno maldos. Akcentuotas maldos kultūros puoselėjimas – pasak ganytojo, jei neturėsim, kas mus maitina, pavargsime duodami iš savo trūkumo.

„Ačiū už jūsų darbus nelengvomis sąlygomis, už kantrybę, nesuskaičiuojamas darbo valandas. Šiandien tikras džiaugsmas jus matyti, už jus melstis. Norime, kad būtumėte stiprūs Dievo malonėje. Kalėdos – tai proga spausti „restart“, pradėti naujus metus su nuotaika, kad Dievas yra su mumis: Jo vardas Emanuelis. Palaiminimai artėjančių Kalėdų proga ir tegul Dievas teatlygina jums šimteriopai už jūsų širdies dovaną“, – sakė arkivyskupas, šiltai dėkodamas savo pagalbininkams arkivyskupijos institucijose bei organizacijose.

 

Adventinė popietė ir agapė tęsėsi arkivyskupijos konferencijų salėje; čia  susirinkusius giesmėmis ir dainomis sušildė Kauno muzikinio teatro solistas Andrius Apšega ir pianistė Agnė Petraitytė. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pakvietė sveikinimo žodį tarti arkivyskupą emeritą Lionginą Virbalą; diakoną Darių Chmieliauską – įkvėpti arkivyskupijos bendradarbiams drąsos žengti Sinodiniu keliu. o kardinolą Sigitą Tamkevičių – palaiminti kuklų vaišių stalą ir pakviesti visus prie savo stalų tradiciškai laužti kalėdaičius, kuriuos patys ganytojai ir išdalijo savo artimiausiems pagalbininkams.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune