Kauno arkivyskupijos ganytojų vaizdo sveikinimai 2021 m. šventų KALĖDŲ proga
Paskelbta: 2021-12-23 21:44:37

Vaizdo įrašų viršeliuose – Pravieniškėse kalinčių nuteistųjų rankų darbo prakartėlė

„Brangieji, su šventomis Kalėdomis!“ – džiugiai taria, siųsdamas sveikinimo žinią arkivyskupijos bendruomenei ir visiems geros valios žmonėms Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Ganytojas šia proga kalba apie nuostabų, vaizduotę pranokstantį įvykį: Dievas, dangaus ir žemės Viešpats, tapo vienu iš mūsų ir įžengė į žmonijos istoriją.

„Duokime sau naują šansą įkvėpti tos Viešpaties malonės, kuria Jis nori mus pradžiuginti“, – kviečia arkivyskupas Kęstutis, linkėdamas, kad ši malonė lydėtų visus ateinančius Naujuosius metus. 

Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO kalėdinis sveikinimas – vaizdo reportaže (aut. Gediminas Urbonas).

 

 

 

„Betliejuje gimęs Kūdikis – Dievo Žodis ne tik mus myli, bet ir kviečia konkrečiai atsakyti į jo meilę – leisti jam gimti ir mūsų širdyse. Ir gimsta čia tuomet, kai mylime žmones, ypač vargstančius ir esančius gyvenimo pakraščiuose“, – ragina šv. Kalėdų proga kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ.

Bet kita, ganytojas atkreipia dėmesį, jog švenčiame Jėzaus Gimimą tokiu metu, kai sekuliarusis pasaulis ne tik Jėzaus, bet net ir Kalėdų vardą bando eliminuoti iš žmonių kalbos. Kas yra nutikę dabarties žmogui, kad jis tiesiog bijo, jog kas nors neprimintų apie Jėzaus gyvenimą žemėje?

 Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS  SJ kalėdinis sveikinimas – vaizdo reportaže (aut. Gediminas Urbonas).

 

 

„Jėzus, kuris yra šviesa, ateina į mūsų pasaulį, nešdamas šviesą ir ramybę“, – sako arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, džiugiai kalbėdamas apie šv. Kalėdas, kurias įsivaizduojame kaip ramią, gražią šeimos šventę. Ji tokia ir yra. Bet ir dar daugiau: Jėzus ateina į visą pasaulį: į mūsų santykius, mūsų darbus. 

Tėvas Lionginas švenčių proga ragina pirmiausia klausyti mus drąsinančio Jėzaus žodžio. 

Arkivyskupo emerito Liongino VIRBALO  SJ kalėdinis sveikinimas – vaizdo reportaže (aut. Gediminas Urbonas)

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune