Geroji naujiena ir nauja koplytėlė – švenčių dovana kalintiems Pravieniškėse (2021 12 23)
Paskelbta: 2021-12-24 09:37:43

Artėjančių šventų Kalėdų džiaugsmo ir vilties žinia Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas pasidalijo su nuteistaisiais. Gruodžio 22 d. arkivyskupas aplankė besigydančius laisvės atėmimo vietų ligoninėje. Gruodžio 23 d. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje bei jos III sektoriuje pašventino tikrą kalėdinę dovaną čia kalintiems žmonėms – koplytėlę, kur jos iki šiol (šiame vieninteliame sektoriuje) dar nebuvo.

Ši koplytėlė išskirtinė, nes įrengta pačių nuteistųjų rankomis. Viskas joje – altorius, pulpitas, paveikslų rėmai, net klausykla – padaryta iš popieriaus vieno iš nuteistųjų Felikso su kitų pagalba rankomis. Pats Feliksas kaip tik tą dieną paliko III sektorių ir išėjo į atvirąją koloniją. Kaip pats minėjo, „gal man reikėjo čia atsidurti, kad pasikeistų gyvenimas ir kad galėčiau įrengti koplytėlę“, prie kurios baldų dirbo ne vienerius metus.

Ganytojas susitiko, padėkojo už tarnystę bei palinkėjo gražių švenčių pataisos namų vadovams bei darbuotojams. Visi kartu laužė kalėdaičius, linkėdami vieni kitiems stiprybės, tvirtumo, matyti žmogų kitame, nepamiršti savo šeimų, patirti Dievo artumą.

Arkivyskupo vadovaujamos šv. Mišios kartu su įkalinimo įstaigų kapelionais, Dievo žodis ir ganytojo padrąsinimai, asmeniški nuteistųjų palaiminimai buvo vilties ir tikėjimo ženklas, jog Dievas gali prikelti ir labiausiai suvargusį, kalėjimų sienų atskirtą  žmogų savo šviesai iš pačios tamsiausios jo gyvenimo nakties.

 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune