Dėkojimas ir šlovinimas maldos vakare „Jei tiki, kad Dievas gali...“ (2021 12 30)
Paskelbta: 2021-12-31 08:52:47

Gruodžio 30-ąją šventų Kalėdų džiaugsmu dalytasi ir paskutiniame šiais metais maldos vakare iš ciklo „Jei tiki, kad Dievas gali...“ Tai Švč. Sakramento adoracijos valandėlė, giesmė, kunigo redemptoristo Rastislavo Dluhý žodis ir dėkojimas už praeitus metus bei visa, kas keičiasi į gera Kauno, Lietuvos žmonių gyvenime iš Dievo malonės, ką dar galėtų paliesti Jo šviesa atvirose žmonių širdyse.

„Esam prie prakartėlės. Ji netoli kryžiaus. Jėzus Prakartėlėje ir ant kryžiaus pritraukia pasaulį prie savęs. Įsikūnijimo ir atpirkimo paslaptys neatsiejamos. Tai Dievo meilės apsireiškimo vietos. Tai adoracijos vietos. Šiandien per mūsų giesmes galime atsiklaupti ir pagarbinti mūsų Atpirkėją. Kaip išminčiai, esam kviečiame atnešti savo dovanas. Kas nori atnešti šiandien pasaulio karaliui giesmę? Savo maldą? Savo džiaugsmą, troškimą? Nusivylimą ir ašaras? Jis vertas viso! Žinom, kad išminčiai leidosi į ilgą kelionę pagarbinti Viešpatį. Lietuva, jos žmonės yra irgi pakviesti atnešti savo pagarbą ir dovanas“, – taip maldos vakaro pradžioje visus kvietė misionierius kunigas Rastislavas.

Kaip ir kaskart šlovinimo giesmėse, kurias drauge giedoti galėjo visi maldos dalyviai, buvo prisimintas ir popiežiaus Pranciškaus (2021 12 22) paraginimas, jog „tik nuolankumas yra kelias, vedantis mus pas Dievą, ir kartu, būtent todėl, kad veda mus pas Dievą, jis taip pat veda mus prie esminių gyvenimo dalykų, prie jo tikrosios prasmės, prie patikimiausios priežasties, dėl kurios verta gyventi. Kiekvienas žmogus savo širdies gilumoje yra pašauktas ieškoti Dievo. Visi mes jaučiame tam tikrą vidinį nerimą ir mūsų darbas yra jo neužgesinti, bet leisti augti Dievo ieškojimo nerimui. Ir su jo malone galime jį rasti“.

Šios mintys vėliau vedė į maldą prašant nuolankios širdies sau ir visiems Lietuvos, mūsų miesto Kauno gyventojams.

Kaip ir įprasta šiuose vakaruose, maldoje užtarti visi sergantys, vieniši, apleisti, kenčiantys vienatvę, nerimą, baimę, nedarbą, liūdesį ar priklausomybes. Palaimos ir stiprybės prašyta medikams ir visiems tarnaujantiems žmonių gėriui. Melstasi už taiką, ypač Ukrainoje, Sirijoje ir už visus persekiojamus krikščionis.

Po palaiminimo Švenčiausiuoju Sakramentu ir Naujų Viešpaties metų palinkėjimo visi pakviesti kas mėnesį vėl susirinkti seminarijos bažnyčioje ir atsinešti širdyje tuos, kuriems reikia Dievo artumo ir mūsų palydėjimo maldoje.

Maldos vakarus paskutiniais mėnesių ketvirtadieniais Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje organizuoja Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados bendradarbiai drauge su Kauno kunigų seminarija.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune