Atnaujintoje arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje vėl vyksta Eucharistijos adoracija
Paskelbta: 2021-02-05 12:47:03

Kauno arkikatedra bazilika praneša, kad baigti Švč. Sakramento koplyčios atnaujinimo darbai –  baigta altoriaus restauracija.

Tad toliau kasdien šioje koplyčioje vyksta Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Pirmadieniais–šeštadieniais 9–18 val. , sekmadieniais 14.30–18 val.
 

 Parengta pagal arkikatedros informaciją

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune