Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2021 m. sausio 24 d., sekmadienis

DIEVO ŽODŽIO sekmadienis

...

Sausio 24-ąją švenčiame Dievo Žodžio sekmadienį. 2020-aisiais popiežius Pranciškus skyrė trečiąjį eilinį sausio sekmadienį „ŠVĘSTI, APMĄSTYTI ir SKLEISTI Dievo žodžiui“.

Šio sekmadienio išvakarėse, sausio 23 d., 18 val. rengiama DIEVO ŽODŽIO SEKMADIENIO VIGILIJA. Joje bus perskaityta visa Evangelija pagal Morkų (Lietuvos Biblijos draugijos rengiamo naujojo ekumeninio vertimo tekstas, pirmą kartą skelbiamas viešai). Vyks tiesioginė transliacija arkivyskupijos YouTube kanalu, FB paskyroje bei Delfi.lt. Plačiau čia >>

Tiesioginės vigilijos transliacijos nuoroda YouTube >>

„Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas“ iš popiežiaus Pranciškaus laiško APERUIT ILLIS

Apaštališkasis laiškas SCRIPTURAE SACRAE AFFECTUS minint šventojo Jeronimo mirties 1600 metų sukaktį >>

Nuotrauka Juozo Kamensko