Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčia

 Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) neparapinė bažnyčia
Benediktinių g. 8
44261 Kaunas, mob. 8 673 59 603


Kauno seserų benediktinių vienuolynas Benediktinių g. 8 44261 Kaunas, tel. 321 797

kaunobenediktines.wordpress.com

Dvasininkai

Rektorius ir seserų benediktinių vienuolyno kapelionas (ir kurijos kancleris) – mons. bažn. t. lic. Adolfas GRUŠAS
1956 09 25 * 1981 05 31 * 2014 10 27
Benediktinių g. 6–11, mob. 8 673 59 603, 40 90 22 (darbo)

Kviečiame į pamaldas drauge su seserimis benediktinėmis
 Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčia. Vytauto Kondroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais ir švenčių dienomis 10 val.
  Šiokiadieniais 18 val.
  Šeštadieniais 8 val.
 • Švč. Sakramento adoracija
  Sekmadieniais 11.40–18 val.
  Antradieniais–šeštadieniais 9–18 val.
 • VALANDŲ LITURGIJA
  Sekmadieniais Rytmetinė 8.30 val., Dieninė 11 val.
  Pirmadieniais–penktadieniais Rytmetinė 7 val., Dieninė 13 val., Vakarinė 17 val., Naktinė 21 val.
 • Rožinio malda kasdien 17.30 val.
Atlaidai

Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai – kovo 25 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Benedikto – liepos 11 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Mikalojaus – gruodžio 6 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Sielovada
 Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčia. Vytauto Kondroto fotografija

Bažnyčios lankytojų sielovada rūpinasi vienuolyno kapelionas ir seserys benediktinės, jiems pagelbsti vienuolyno bičiuliai pasauliečiai.

Pastoracinė taryba:
 • Ses. Pranciška BUTNORIŪTĖ OSB
 • Ses. Gabrielė VASILIAUSKAITĖ OSB
 • Šv. Mikalojaus bažnyčios tarybos narys Kęstutis VIRBALIS
 • Kauno seserų benediktinių vienuolyno oblatė Aušra KESERAUSKIENĖ
 • „Alfa“ kurso komandos savanoris Mindaugas ČIRVIDAS
Sielovados taryba:
 • Vienuolyno priorė ses. Paulina Aleksandra VANAGAITĖ OSB
 • „Alfa“ kurso pagr. koordinatorė ses. Celina Rasa GALINYTĖ OSB
 • Komandos narės: ses. Gabrielė Aušra VASILIAUSKAITĖ OSB, ses. Pranciška Ingrida BUTNORIŪTĖ OSB, ses. Jokūba Gema NORKEVIČIŪTĖ OSB, ses. Justina Jūratė GRUODYTĖ OSB, ses. Emanuelė Vida URBONAITĖ OSB, ses. Pija Kristina METRIKYTĖ OSB, ses. Kotryna Indrė ŠURKUTĖ OSB, ses. Juozapa Valerija STRAKŠYTĖ OSB

Bendruomenė – TAISYTI
Kviečiame į parapijos tarnystes, programas, grupes ir bendrijas! Jūsų laukia ((išsamiau parapijos www):
 • Sumos choras, jaunimo choras, adoracijos grupė ir ministrantai ,
 • ruošimosi sakramentams užsiėmimai, tėvų ir krikštatėvių parengimo Krikštui užsiėmimai
 • „Caritas“, jaunimo grupelė „Alfa ir Omega“, šeimų grupė, Marijos legionas

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kauno seserų benediktinių vienuolynas
Adresas Benediktinių g. 10, Kaunas
Juridinio asmens kodas 192064479

Apie bažnyčią ir parapiją
Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčia yra senamiestyje. Mūrinė, gotikinė, asimetriško plano (vienintelė tokia Lietuvoje), vienabokštė, vienanavė. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 135)

Bažnyčios vidaus panorama (~2004 m.)

Kauno seserų benediktinių Šv. Mikalojaus gotikinė šventovė įsikūrusi šiaurinėje Senamiesčio dalyje, Antakalnio kalvos šlaite, tarp Šaulių, Benediktinių ir Šv. Gertrūdos gatvių.

Bažnyčia pastatyta XV a. Pirmąkart paminėta 1503 m. fundaciniame rašte, kuriuo perduota Kauno parapinei bažnyčiai, nuo XV a. pab. turėjo kunigą. 1624 metais Kauno maršalka paskyrė bažnyčią vienuolėms benediktinėms. 1627 m. suremontuota, pastatytas medinis vienuolynas. XVIII a. bažnyčia ir vienuolynas aptverti mūro tvora. 1924 m. pastatyta klebonija.

1936–1940 m. bažnyčia remontuota bei rekonstruota. Interjeras dekoruotas pagal Liudo Truikio projektą. Įrengtas naujas didysis altorius. Langų vitražų projektus kūrė L. Truikys, pagamino F. Mayer (Miunchenas).

Bažnyčia turi originalų bokštą, ypač vertingi jos tinkliniai bei žvaigždiniai interjero skliautai.

1948 metais bažnyčia ir vienuolynas buvo uždaryti. Ilgą laiką buvo knygų saugykla. Po atšventinimo 1992 m. bažnyčia tapo rektoratu, o 2009 m. vasario 23 d. šventovė perduota Kauno seserų benediktinių vienuolynui ir yra vadinama Kauno seserų benediktinių vienuolyno bažnyčia išlaikant jos titulą. Ilgametis bažnyčios rektorius ir seserų kapelionas (1992–2014 metais) buvo mons. Vytautas Sidaras.

1938 m. vyskupo Teofilio Matulionio rūpesčiu įvesta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija, kuri 1948–1992 metais uždarytoje bažnyčioje buvo nutrūkusi. Nuo 1992 m. atnaujinta, dabar kasdien, išskyrus pirmadienį, Švč. Sakramentas adoruojamas nuo 9 iki 18 val. 2017-aisiais, Arkivyskupo Teofilio Matulionio metų proga, seserys benediktinės rengia Švč. Sakramento adoraciją už Lietuvą ir pirmaisiais mėnesių pirmadieniais.

2017 m. kovo 26 d. buvo švenčiamas bažnyčios atšventinimo 25-erių metų jubiliejus. Ta pačia proga rektorato bendruomenę lankęs Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas palaimino naujus bažnyčios vargonus.

2018 m. birželio 14-ąją, Lietuvoje minint Gedulo ir vilties dieną, o Kaišiadorių katedroje pradedant pirmųjų palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos metinių minėjimą, Kaišiadoryse seserims benediktinėms buvo perduotos palaimintojo relikvijos, kurios tą pačią dieną sutiktos Kaune, Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje. Palaimintasis tarsi sugrįžo po 75 metų į bažnyčią, kurios rektoriumi ir vienuolijos kapelionu tarnavo nuo 1936 iki 1942 metų, sugrįžo pas žmones, kuriuos visada mylėjo ir jais rūpinosi, kad ir toliau būtų jų dangiškuoju užtarėju. Palaimintojo relikvijos Benediktinių bažnyčioje nuo šiol saugomos ir gerbiamos specialiai įrengtoje vietoje, šoniniame altoriuje.

2019 m. birželį po dvejų metų baigta restauruoti dalis 351 metrą besitęsiančios vienuolyno tvoros ir vartai. Virš jų (iš vienuolyno pusės) kabo autentiško kryžiaus kopija. Ant šių laiptų, link vadinamųjų Angelų vartų, akį traukia skulptūra palaimintajam Teofiliui Matulioniui atminti „Pasivaikščiojimas su palaimintuoju“ (idėjos autoriai ir įgyvendintojai Nojus Kiznis ir Edita Grudzinskaitė). Ši skulptūra – bronziniai palaimintojo batai – kiekvieno padrąsinimas šventumui.